We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Milieubeleid

o We zijn een MOS-school.
o We trachten afval zo goed mogelijk te sorteren.
o We hebben in de school een milieugroep waarin leerlingen en leerkrachten zetelen.
    Zij brengen voortdurend voorstellen uit om ons milieubeleid te verbeteren.
    Aan deze voorstellen moet iedereen meewerken.
o De ganse school werkt mee aan het milieuproject.
o Papiertjes en restafval horen thuis in de gepaste containers, evenals PMD en groenafval.

Klik HIER om het afvalbeleid te raadplegen.