We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Het koor van de Triangel

Het koor van de Triangel is gestart in 2014.

Het is een groep van een 30-tal kinderen van het 2de tot 6de leerjaar.

Deze blijven elke woensdag na op school tot 14 uur om samen te genieten.

Onder leiding van juffen Hilde, Dimitra, Lisa, Daniëla en Laura leren ze liedjes, spelen ze met instrumentjes, bewegen ze op het ritme van de muziek, …

Enkele keren per jaar geven ze het beste van zichzelf ten gehore voor ieder die dat wil.

De deelname aan het jaarlijks kerstconcert ten voordele van Sint Vincentius behoort ook tot hun activiteiten.

Zangkoor triangel