We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Inschrijvingen

We heten alvast iedereen van harte welkom in onze school De Triangel.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (een identiteitsstuk van het kind zoals ID-pasje of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. De kleuters van het Italiaans centrum zijn automatisch ingeschreven voor het lager onderwijs.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Wenst u uw kind in te schrijven op onze school, kan u best een afspraak maken met het secretariaat via het telefoonnummer 089 76 08 32. Het secretariaat is gelegen aan de Gouverneur Verwilghenlaan 37 en is iedere schooldag in de voormiddag geopend van 08u00 tot 12u05. In de namiddag zijn we open van 13u05 tot 16u00 (behalve op woensdag).

De inschrijfbundel staat op onze website, en kan u eventueel van te voren al doornemen of invullen, maar dit is zeker niet verplicht.

- Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024
- Inschrijfbundel 

Inschrijvingen voor volgend schooljaar gebeuren later vanaf bepaalde data die nog worden meegedeeld.