We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

De Triangel, een brede school.

Onze school werd door de minister van onderwijs erkend als ‘brede school’.

Brede school houdt in dat kinderen tijdens en na de schooluren een brede leer- en ontwikkelingsomgeving wordt aangeboden. We willen kinderen heel veel laten ervaren en exploreren. Hierbij staat een goede totale ontwikkeling als hoofddoelstelling voorop. Daar waar mogelijk en wenselijk doen we dit in samenwerking met diverse externe partners.

Voorbeelden hiervan zijn: kunstprojecten, de carnavalstoet, de wondere pluim, de pietenschool, de typlessen, de lessen in andere talen en culturen, de vele didactische uitstappen, … maar ook naschoolse activiteiten zoals:

-          De Italiaanse lessen

-          Sporten met Interscholen

-          Muziekacademie

-          Techniek- en drama-atelier

-          Kunstacademie

-          Zangkoor

-          Open speelplaats