We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Vrije dagen

Vrije dagen schooljaar 2019 - 2020

- Vrijdag 4 oktober: facultatieve vrije dag;
- Maandag 11 november: Wapenstilstand;
- Herfstvakantie: maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november;
- Woensdag 20 november: pedagogische studiedag leerkrachten, leerlingen hebben geen school;
- Vrijdag 6 december: facultatieve vrije dag;
- Kerstvakantie: maandag 23 december tot en met zondag 5 januari;
- Krokusvakantie: maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart;
- Woensdag 11 maart: pedagogische studiedag leerkrachten, leerlingen hebben geen school;
- Paasvakantie: maandag 6 april tot en met zondag 19 April;
- Vrijdag 1 mei: dag van de arbeid;
- Woensdag 20 mei: pedagogische studiedag leerkrachten, leerlingen hebben geen school;
- Donderdag 21 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart;
- Vrjdag 22 mei: brugdag;
- Maandag 1 juni: Pinkstermaandag;